מתג החלפת מצב תצוגה – תצוגת מסמך/תצוגת טופס

 • בחירה בתצוגת טופס מסייעת ללקוח למלא את המסמך במהירות, במיוחד בשימוש בטלפון נייד.
 • ניתן לשנות אפשרויות התצוגה בלחיצת כפתור הן מצד הסוכן והן מצד הלקוח.

מבט מצד סוכן:

 

Screen Shot 2018-05-28 at 12.34.41

מבט מצד חותם:

Screen Shot 2018-05-28 at 13.05.27

הוראות:

* הכלי עובד רק כאשר יוצרים סשן מתבנית מוכנה מראש

** חובה למלא תוויות בעבור תיבות טקסט, סימון ותאריך (לפחות שני תווים בתווית)

 1. עבור ל ׳תבניות׳
 2. צור תבנית חדשה
 3. העלה מסמך
 4. גרור ושחרר תיבות
 5. הוסף תוויות לתיבות (טקסט, סימון ותאריך) על ידי:
  • לחיצה כפולה על תיבה לפתיחת חלון עריכת תיבה.
  • מילוי תווית לתיבה (2 תווים לפחות) אשר תסייע ללקוח להשלים את המידע בצורה הברורה ביותר, לדוגמא: ׳שם פרטי:׳ או ׳מה שמך הפרטי?׳ ולחץ Enter לשמירת השדות.                Screen Shot 2018-05-28 at 12.38.16
 6. הדלק את כפתור ׳אפשר תצוגת טופס׳
 7. תוכל לעבור בין אפשרויות התצוגה בעריכת התבנית על ידי לחיצה על כפתורי ׳טופס׳ ו ׳מסמך׳ בתחתית העמוד, ולראות כיצד השדות יוצגו ללקוח.

סיימנו!

כשהלקוח ייכנס לסשן, יהיה באפשרותו לעבור בין אפשרויות התצוגה לנוחיותו על ידי לחיצה על כפתורי ׳טופס׳ ו ׳מסמך׳.

היכולת החדשה קיימת בסשנים בזמן אמת ובשירות עצמי!

 

שליחה מרובה

שליחה מרובה ושליחה מרובה מתקדמת (מילוי אוטומטי בשליחה מרובה) – מדריך לכלים החדשים

שליחה מרובה:

כלי זה מאפשר שליחת תבנית למספר רב של נמענים ע״י שימוש בטבלה מקובץ אקסל.

הוראות לשימוש בכלי:

  1. צור תבנית חדשה בלשונית ׳תבניות׳
  2. הקצה תיבות למילוי ע״י הלקוח
 • שים לב שאינך מקצה תיבות למילוי ע״י הסוכן Sender))
 1. עבור ללשונית ׳בית׳
 2. בחר ב ׳שירות עצמי׳
 3. בחר בהוספת מסמך ׳מתבנית׳ והעלה תבנית מתאימה. זכור כי הכלי יעבוד רק בעבור תבניות בעלות שדות למילוי על ידי הלקוח בלבד.
 4. סמן את ׳שליחה מרובה׳
 5. בחר ב ׳קובץ לדוגמא׳ /השתמש בקובץ אקסל משלך (בעל מבנה זהה ל׳קובץ לדוגמא׳)
 6. פתח את קובץ האקסל שהורד
  1. חובה להגדיר כל עמודה שמכילה נתונים מספריים (מס׳ טלפון, מס׳ ת.ז וכו׳)  כעמודת תאי טקסט. זאת ניתן לעשות ע״י קליק ימני על כותרת העמודה > Format Cells > Text
  2. חשוב לוודא כי בעבור כל לקוח קיים לפחות נתון התקשרות אחד (מספר טלפון/כתובת מייל)
  3. מספרי טלפון נדרשים להיות בפורמט הבא: (מספר טלפון) (קידומת מדינה) +  לדוגמא: 972501234567 +
  4. אם בחרת בקובץ אקסל לדוגמא, וודא כי שמרת את הקובץ לאחר עריכתו.
 7. גרור את קובץ האקסל לחלון הסשן או לחץ על ׳העלה קובץ׳ ובחר את הקובץ הרלוונטי מהמיקום בו נשמר.
 8. באפשרותך להוסיף הודעה ללקוחות אשר תישלח יחד עם ההזמנה לפתיחת המסמך ששלחת.
 9. לחץ על כפתור – ׳הבא׳/׳שלח הזמנה׳ בתחתית העמוד.
 10. ההזמנה למילוי המסמך תישלח ללקוחות בהודעת טקסט ו/או כהודעת מייל (בהתאם לשדות שמולאו בטבלה).

הכלי החדש מתאים בעבור:

 • שליחת מסמכים למילוי בשירות עצמי בלבד
 • שימוש בהוספת מסמך מתבנית שנוצרה לפני כן
 • תבניות בעלות שדות למילוי ע״י הלקוח (Signer) בלבד

שליחה מרובה מתקדמת:

הוראות לשימוש בכלי:

 1. צור תבנית בלשונית ׳תבניות׳
 2. הקצה תיבות למילוי ע״י סוכן או הלקוח  (signer, sender)
  1. הוסף תווית לתיבות לפי סוג המידע אותו תרצה לייבא מטבלת ה-Excel.

לדוגמא: אם בתיבה מסוימת נדרש שמו של הלקוח, תווית התיבה יכולה להיות Name, ובהתאמה העמודה ב Excel  אשר מכילה את שם הלקוח תיקרא Name.

   1. תוויות, ועמודות בטבלה בהתאמה, יכולות להיות בעברית, מלבד תוויות של כתובות המייל ומספרי הטלפון אליהם יישלחו ההזמנות לחתימת המסמך – אשר חייבות להיכתב באנגלית:
    1. אם ברצונך להשתמש בכלי על מנת להזין אוטומטית מספרי טלפון וכתובות מייל – יש לקרוא לתוויות אלו ‘phone’  ו- ‘email’ ללא אותיות גדולות.
 • ניתן להקצות לסוכן תיבות טקסט בלבד!
  1. לתיבות המוקצות לסוכן חובה להזין תווית.
  2. תיבות הטקסט ששויכו ללקוח יישלחו עם הנתונים שהוזנו בטבלה, אך הלקוח יכול לערוך אותן. אם תרצה למנוע שינוי בשדות אלו ע״י הלקוח, מומלץ לשייכן לסוכן (sender) ביצירת התבנית, כך הן יישארו קבועות במסמך.
  3. ודא שהתווית נשמרת ע״י לחיצה על ENTER  כאשר חלון העריכה פתוח
 1. עבור ללשונית ׳בית׳
 2. בחר ב ׳שירות עצמי׳
 3. בחר בהוספת מסמך ׳מתבנית׳
 4. סמן את ׳שליחה מרובה׳
 5. בחר ב ׳קובץ לדוגמא׳ על מנת להוריד את קובץ האקסל שנוצר על פי התוויות בתבנית שיצרת/השתמש בקובץ אקסל משלך (בעל מבנה זהה ל׳קובץ לדוגמא׳).
 6. פתח את קובץ האקסל שהורד
  1. חובה להגדיר כל עמודה שמכילה נתונים מספריים (מס׳ טלפון, מס׳ ת.ז וכו׳)  כעמודת תאי טקסט. זאת ניתן לעשות ע״י קליק ימני על כותרת העמודה > Format Cells > Text
  2. הוסף את פרטי ההתקשרות של הלקוחות בעמודות ‘phone’  ו- ‘email’ בנוסף למילוי פרטים נוספים בעמודות הרלוונטיות
  3. מספרי טלפון נדרשים להיות בפורמט הבא: (מספר טלפון) (קידומת מדינה) +  לדוגמא: 972501234567 +
  4. חובה למלא עמודות שהוקצו לסוכן.
  5. חשוב לוודא כי בעבור כל לקוח קיים לפחות נתון התקשרות אחד (מספר טלפון/כתובת מייל)
  6. אם בחרת בקובץ אקסל לדוגמא, וודא כי שמרת את הקובץ לאחר עריכתו.
 1. גרור את קובץ האקסל לחלון הסשן או לחץ על ׳העלה קובץ׳ ובחר את הקובץ הרלוונטי מהמיקום בו נשמר.
 2. באפשרותך להוסיף הודעה ללקוחות אשר תישלח יחד עם ההזמנה לפתיחת המסמך ששלחת.
 3. >לחץ על ׳שליחת הזמנה׳.
 4. ההזמנה למילוי המסמך תישלח ללקוחות בהודעת טקסט ו/או כהודעת מייל (בהתאם לשדות שמולאו בטבלה).

הכלי החדש מתאים בעבור:

 • שליחת מסמכים למילוי בשירות עצמי בלבד
 • שימוש בהוספת מסמך מתבנית שנוצרה מראש.
 • שדות למילוי ע״י הסוכן (Sender) יכולים להיות תיבות טקסט ובעלי תווית בלבד (שימוש בשדות אחרים/אי מילוי תוויות לא יאפשרו שימוש  בכלי ׳שליחה מרובה׳.
 • שימוש בתוויות יאפשר את פעולת הכלי ׳מילוי אוטומטי לשליחה מרובה׳

UpWest-Backed Reach Raises $3.5M

Screen Shot 2018-05-06 at 4.21.23 AM

We are proud to share the news that REACH (fka Seegnature), an UpWest portfolio company, has raised $3.5M in Series A financing.

REACH’s customer engagement platform combines identity verification, video conferencing, and realtime document collaboration in one place for companies to hold transactional meetings online. REACH allows companies to close paperwork or ID verification processes instantly and remotely, using any device.

The Series A round was led by NFX Guild and brings REACH’s total funding to $5.6M. As part of the new financing, REACH will open a new Silicon Valley office to lead US sales. REACH plans to triple its 11-person team by the end of 2018, and to expand its product offerings and sales in the US and Europe.

CEO Yair Ravid said, “Today, companies are still forced to meet face to face with their clients due to technological barriers and regulatory requirements. REACH eliminates the need for a physical encounter by allowing companies to easily collaborate with their clients from a distance in real time in an effective and compliant way. By doing so, the platform allows a next generation digital customer experience.” Read more on the investment here.

UpWest was the company’s first institutional investor in 2015. We are so excited for the company – congratulations to Yair, Dan, and the rest of the REACH team!

http://upwestlabs.com/reach-raises-series-a/

Fintech Startup Reach Raises $3.5 Million

 Screen Shot 2018-04-23 at 7.06.49 AM

The Israel-based startup develops a service that enables companies to conduct online meetings with clients and sign legally binding documents

Hagar Ravet  13:45  23.04.18
– .

Fintech startup Reach, which was previously branded as “Seegnature,” has completed a $3.5-million Series A funding round led by San Francisco-headquartered venture capital firm NFX, the startup announced Monday. Gigi Levy-Weiss, a co-founder of NFX, will join Reach’s board of directors as part of the deal.

Reach, which has offices in Tel Aviv and Palo Alto, California, develops a service that enables companies to conduct online meetings with clients and sign legally binding documents online. The cloud-based service features screen sharing, identity verification, video communication, documentation, and payment transfers.

Reach CEO Yair Ravid, left, and Chief Product Officer Dan Mano, right. Photo: PR
Reach CEO Yair Ravid, left, and Chief Product Officer Dan Mano, right. Photo: PR

“The platform we have developed replaces the need for a face-to-face meetings in the business world,” Reach’s CEO, Yair Ravid, said in an interview with Calcalist. He added that the startup has more than 100 customers, including Mercedes Benz, Groupon and PwC.

Founded in 2015 by Mr. Ravid and Dan Mano, Reach has raised a total of $5.4 million, including the latest funding round. Last year, accounting firm Deloitte selected Reach as one of six leading fintech startups.

Reach said it plans to use the funding to double its workforce, expand marketing in the U.S. and open an office in San Francisco.

VP Sales | San Francisco, USA

We are:

REACH is a next-generation customer engagement platform which allows companies to conduct remote transactional meetings with their clients, eliminating the need for a physical encounter.

In a fully digital age, companies are still burdened with face to face meetings. REACH changes that by providing an in-browser video based HTML collaboration platform that provides an option to conduct a client-agent real-time session as well as a customer self-service mode session that covers all transactional needs.

REACHempowers companies to wrap up transactions – documentation and/or authentication processes – instantly and remotely, using any device.

The revolutionary solution increases closing ratios, reduces process time, increases customer satisfaction and eliminates the need for a physical encounter.

REACH is a promising startup which has already won multiple prizes in the Fintech domain. The company is growing rapidly with more than 70 companies as paying customers and numerous pilots with global giants on its path to make the digital age simpler for companies and their clients.

As a VP Sales you will:

 • Lead our global sales operations
 • Generate new sales opportunities and maintain existing leads
 • Achieve monthly and quarterly goals of qualified sales opportunities
 • Identify market trends and understand client business goals
 • Manage the whole sales cycle incl. lead generation, qualification, negotiation, price proposals etc.
 • Create and execute sales pitches and presentations
 • Play an important role in growing the business

Requirements:  

 • Previous management experience in a sales related function
 • Experience in generating your own leads
 • Ability to think creatively and outside-the-box
 • Time management skills and ability to prioritize tasks within deadlines
 • Proven track record exceeding goals
 • Ability to adapt to a fast-changing market and rapidly growing company

 

 

 

Apply at jobs@reachhq.com

UX/UI Designer

We are:

REACH is a next-generation customer engagement platform which allows companies to conduct transactional meetings online in real time with their clients, eliminating the need for a physical encounter.

The platform empowers companies to wrap up transactions – documentation and/or authentication processes – instantly and remotely as well as a customer self-service mode, using any device.

The revolutionary solution allows to increase closing ratio, reduce process time, increase customer satisfaction and eliminate the need for a physical encounter.

REACH is an award-winning startup which won multiple prizes in the Fintech domain.

The company is growing rapidly with more than 70 paid customers and numerous pilots with global giants on its path to make the digital age simpler for companies and their clients.

As a UI/ UX Designer you will:

 • Conceptualize, present and execute your ideas from A to Z. Lead your own creation
 • Stay updated on the latest developments, trends and thinking within Digital Design
 • Create a playful, intuitive cohesive look & feel, and overall user experience for our products
 • Work in a dynamic environment quick decision making within tight schedules
 • Responsible for user experience, visual design concepts and user interface across digital products and platforms
 • Be part of a great team, you will receive everything you can dream of from super friendly and creative co-workers & a strong focus on your development, to projects that will inspire the hole Gaming Industry

 Requirements:  

 • Strong design, drawing, Color, composition, and conceptual ideation abilities
 • At least 3 years of experience in UI and understanding of UI principals
 • Excellent knowledge of Photoshop.
 • Quick sketching methods and the ability to create accurate wireframes
 • Strong understanding of typography
 • Ability to meet deadlines in a strong team environment
 • Strong multi-tasking ability
 • Resourceful with excellent follow-through skills

Advantage:

 • Knowledge of Flash, After Effects and Illustrator

*** PLEASE ATTACH A PORTFOLIO OR A LINK TO AN ONLINE VERSION

(We will contact only resumes with portfolio links)

Are you a UI/UX Star? Apply at jobs@reachhq.com

PRODUCT MARKETING COMMUNICATIONS MANAGER

We are:

REACH is a next-generation customer engagement platform which allows companies to conduct transactional meetings online in real time with their clients, eliminating the need for a physical encounter.

The platform empowers companies to wrap up transactions – documentation and/or authentication processes – instantly and remotely as well as a customer self-service mode, using any device.

The revolutionary solution allows to increase closing ratio, reduce process time, increase customer satisfaction and eliminate the need for a physical encounter.

REACH is an award-winning startup which won multiple prizes in the Fintech domain.

The company is growing rapidly with more than 70 paid customers and numerous pilots with global giants on its path to make the digital age simpler for companies and their clients.

Job description

Are you amazing at what you do? Are you passionate about educating industries about new innovations and evangelising mobile digitizing technology?

This is your dream job!

We are looking for a passionate marketer with exceptional communications and collaboration skills to join our growing marketing team. Your primary responsibility will be to transform technical product capabilities into compelling product narratives that drive product usage and new sales. This will include creating product narratives and branding, writing blog posts and email messaging, facilitating internal training and go-to-market communications, as well as solutions-oriented webinars and partner marketing.

Requirements:

 • 2+ years experience in product marketing, technical marketing communications, or mobile marketing communications
 • True native-fluency in English (mother tongue) with exemplary communications skills
 • Excellent visual communications skills – take a technical concept and explain it clearly in a just one image
 • Strong familiarity with mobile app marketing and related technologies
 • Experience participating in dynamic product rollout processes
 • Highly motivated, with a positive outlook and a can-do attitude (be the person you would want to work with)
 • A real people-person, someone who can make conversation with and build a relationship with anyone, anywhere

Responsibilities:

 • Product Content Creation:Create, maintain and manage multi-channel product content for both internal and external audiences. Includes educational material, evangelism materials, creative guidance on product screenshots, gifs and videos, as well as sales collateral.
 • Product Narratives:Master the current and upcoming product’s technical capabilities and translate them into real-world, relatable product narratives that will be used in the website, in sales collateral and in blog posts. Own the why and the what of product communications.
 • Internal Training:Collaborate with product, sales, CSM and training teams to deliver world-class training and testing on new features, and retraining on legacy features.
 • Co-Marketing Activation:Create and facilitate co-marketing campaigns with relevant partners across the globe
 • Product-Driven Content and Positioning:Assist in the development and optimization of customer communications, funnels, onboarding materials, exercises and evangelism

Preferred Requirements:

 • Bachelor’s degree in Marketing, Business or Communications
 • Hands-on experience working in a high-tech or startup environment
 • Experience in the mobile app marketing, enterprise digital marketing, SAAS or B2B space space
 • Organizational and project management experience
 • A great sense of humor

Are you a UI/UX Star? Apply at jobs@reachhq.com